Przekazywanie darów w MiPBP w Wąbrzeźnie

Przekazywanie darów w MiPBP w Wąbrzeźnie

Szanowni Czytelnicy,

Bardzo dziękujemy za przekazywanie wielu cennych książek, audiobooków i innych zbiorów bibliotecznych, które wzbogaciły księgozbiór naszej biblioteki.

Pragniemy przybliżyć Państwu zasady przyjmowania darów w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie.

1. Przyjmujemy w darze książki, audiobooki, rękopisy, maszynopisy, mapy, dokumenty życia społecznego.

2. Dary przyjmowane są w Bibliotece (ul. Matejki 11 b) w godzinach 08.00 – 15.00.

3. Dary mogą przekazać osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia lub inni niewymienieni darczyńcy na podstawie protokołu przekazania darów (Załącznik nr 1).

4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia darów oraz dokonania selekcji pod kątem ich przydatności dla użytkowników Biblioteki, zgodności z profilem gromadzenia zbiorów, liczby posiadanych egzemplarzy oraz stanu fizycznego publikacji.

5. Dary odrzucone w wyniku selekcji, które nie odpowiadają potrzebom biblioteki, mogą zostać przekazane innym bibliotekom, na kiermasze wewnętrzne, akcje „bookcrossing”, a w przypadku materiałów zniszczonych przekazane do utylizacji.

6. Książki wpływające w formie darów muszą być wydane w ciągu ostatnich 5 lat, z wyjątkiem tytułów o tematyce regionalnej, potrzebnych lektur szkolnych oraz książek poszukiwanych przez czytelników, których brak w zbiorach Biblioteki.

7. Biblioteka nie przyjmuje :

  • publikacji zdezaktualizowanych, zniszczonych, zagrzybionych i zdefektowanych
  • tytułów zdekompletowanych, o ile nie uzupełniają zbiorów bibliotecznych
  • księgozbiorów z likwidowanych mieszkań, o ile nie są to zbiory o tematyce regionalnej, bądź poszukiwane przez Bibliotekę
  • publikacji nieprzydatnych dla funkcjonowania instytucji oraz niezgodnych z profilem gromadzonych zbiorów
  • zbiorów pochodzących z nielegalnych źródeł

8. Zbiory przekazywane w darze muszą być własnością Darczyńcy, nie mogą być własnością innych bibliotek, szkół, urzędów i nie mogą zawierać znaków własnościowych tych instytucji.

9. Zbiory przekazywane Bibliotece muszą pochodzić z legalnego źródła, co zostaje potwierdzone przez Darczyńcę we wspomnianym wyżej protokole

(załącznik nr 1).

10. W przypadku kolekcji oraz materiałów bibliotecznych szczególnie cennych i trudnych do nabycia musi być sporządzona umowa darowizny, a przyjęte na jej podstawie pozycje muszą być włączone do zbiorów biblioteki.

11. Za przyjmowanie darów odpowiada bibliotekarz zajmujący się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów.

Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 1

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.