Relacje z wydarzeń

Tydzień Bibliotek w Filii nr 1

Doroczny Tydzień Bibliotek obchodzony tradycyjnie w dniach 8-15 maja ma na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, a także zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Dr Zadura o O. Bocheńskim w bibliotece

„Z całego serca pragnę podziękować mieszkańcom Wąbrzeźna, a zwłaszcza Ks. dr Janowi Kalinowskiemu, Pani Jadwidze Skrzynieckiej z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana oraz członkom wąbrzeskiego Civitas Christiana, a także Panu Jerzemu Mazurkiewiczowi oraz dyrektorce wąbrzeskiej biblioteki Pani Aleksandrze Kurek za organizację prelekcji poświęconej ojcu prof. Józefowi Marii Bocheńskiemu.

Nie taki MAK+ straszny...

Uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej w Książkach przeszli dziś w bibliotece trening kompetencji obejmujący korzystanie z programu bibliotecznego MAK+, znajomość zbiorów regionalnych oraz elektroniczną obsługę użytkowników.

Dzień Bibliotekarza

"...Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem" - Kornel Makuszyński.

Piknik Imieninowy

1 maja 2019 r. po raz czwarty wąbrzeska biblioteka zorganizowała Piknik Uliczny z okazji Imienin Ulicy 1-go maja. Zabawa jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem wąbrzeźnian.

Wyszukaj na stronie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.