Relacje z wydarzeń

Słowobrazy - promocja wydawnictwa

W ubiegłym roku toruński WOAK zainicjował projekt pn. Coś za coś. Międzypokoleniowy jarmark wymiany myśli, uczuć i zdarzeń. Autorem tej niecodziennej koncepcji był Erwin Regosz, a zakładała ona szeroko pojęty dialog międzypokoleniowy, twórcze zderzenie buntu młodych z kultywowaną przez osoby starsze pamięcią o przeszłości.

Wymianę poglądów, wzajemne poznanie, wzbogacające obie strony niezwykłe doświadczenie. Służyły temu spotkania i warsztaty, dyskusje i zabawy podczas których młodzież i seniorzy dzielili się przemyśleniami dotyczącymi wzajemnych relacji, identyfikowali emocje tym relacjom towarzyszące oraz tworzyli zdarzenia służące realizacji założonych celów.
W tym arcyciekawym przedsięwzięciu wzięła udział również grupa wąbrzesko-wrońska, pod przewodnictwem Aleksandry Bacińskiej. Efektem ich wspólnej pracy jest publikacja „Słowobrazy”, której promocja odbyła się 20 marca 2018 r. w WDK.
Chociaż projekt zakończył się już w listopadzie 2017 r. jego uczestnicy wciąż pełni są emocji, wrażeń i doznań jakie towarzyszyły im podczas spotkań i warsztatów. Wszyscy zgodnie oświadczają, że chętnie jeszcze raz wzięliby udział w takim przedsięwzięciu, tęsknią za tamtą atmosferą i sobą nawzajem. Koordynatorka projektu Aleksandra Bacińska tak wspominała ich wspólną pracę: - Kiedy rozpoczynaliśmy udział w projekcie, mieliśmy zaledwie pomysł tytułu publikacji, którą planowaliśmy wydać po zakończeniu kilkumiesięcznych zajęć. Idea od początku była jasno określona: wiersze i opowiadania ilustrowane zostają przez fotografie artystyczne, przy wykorzystaniu pomysłów płynących z faktu przynależności uczestników do różnych pokoleń. Każde spotkanie owocowało nowymi przemyśleniami, a rozmowy prowadzone podczas zajęć często były kontynuowane w przestrzeni wirtualnej”.
Efektem tego artystycznego i międzypokoleniowego fermentu jest tomik zawierający wiersze, prozę i zdjęcia. Ich autorami są: Martyna Banacka, Klaudia Bonus, Hanna Chylińska, Maria Chylińska, Mikołaj Gołębiowski, Barbara Jasieniecka, Michał Kapiszka, Kinga Kubińska, Zofia Kulifer, Natalia Kurnik, Wojciech Lutostański, Krystian Nol, Mirosława Sędzikowska, Jakub Skrzypczak i Maria Zaborska.
Wszyscy, którzy przyjęli zaproszenie Biblioteki na spotkanie z twórcami "Słowobrazów” mieli okazję wysłuchać wierszy i fragmentów prozy - w interpretacji samych twórców oraz obejrzeć piękne artystyczne zdjęcia, będące wspaniałą ilustracją prezentowanych utworów. Nie zabrakło również oprawy muzycznej. Wojtek Lutosławski obok talentu poetyckiego zabłysnął talentem muzycznym i zagrał na pianinie motyw z filmu "Amelia". Wszyscy chętni mogli zabrać ze sobą promowany tomik. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Dyrektor WOAK-u, pan Jerzy Rochowiak, który bardzo ciepło i z wielkim uznaniem mówił o „Słowobrazach” a zwłaszcza o ich koordynatorce, wspaniałej wąbrzeskiej poetce Aleksandrze Bacińskiej.
„Słowobrazy” można wypożyczać w naszej bibliotece. Serdecznie zapraszamy.

 

Agnieszka Błaszak

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.