Regionalia

Regionalia

I. Publikacje, maszynopisy, rękopisy, prace magisterskie, dyplomowe oraz konkursowe, wycinki prasowe, broszury

1. Historia Wąbrzeźna i powiatu od pradziejów do 1945r.

 • Akta szcegółowe Magistratu miasta Wąbrzeźna..., 1928 (nr 345)
 •  Alfabet miejscowości powiatu wąbrzeskiego zeszyt 1-2, pod red. Aleksandra Czarneckiego [gmina Płużnica - rejon błędowski, rejon Nowej Wsi Królewskiej], Wąbrzeźno 2007-2008 (nr 335, 348, 371)
 • Baciński J.: Zamek Biskupów Chełmińskich w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno 2004 (nr 231)
 • Becker P.: Żydzi w Wąbrzeźnie, 2007 (nr 330)
 • Buze E.: Niedźwiedź, 1995 (nr 149)
 • Dzieje rzemiosła, zebrał i oprac. W. Szlachcickowski [wycinki prasowe], (nr 259)
 • Dzieje wąbrzeskiej organizacji cechowej w zarysie w 300 rocznicę istnienia cechów: szewskiego, krawieckiego, kołodziejskiego, Wąbrzeźno 1960 (nr 13)
 •  Eckert B.: Mikołaj z Ryńska, Wąbrzeźno 1961 (nr 16)
 • Frycz J., Kwieciński J.: Studium historyczno - urbanistyczne miasta Wąbrzeźna: wiek XIII - XX, Toruń 1956 (nr 22,184)
 • Górny K.: Wąbrzeźno. Z dziejów miasta i okolicy: Od pradziejów do XX w. (1975 r.), Toruń 1988 (nr 78)
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne Fredek w Wąbrzeźnie. Przyczynek do pradziejów miasta Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 1961 (nr 16)
 • Herbowski J.: Pożarnictwo Wąbrzeźna na tle histori miasta i rozwoju ochrony przeciwpożarowej w kraju do 1990 roku, Wąbrzeźno 2010 [książka] (nr 379)
 • Heym B.: Gescichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen Westpreussen 1902 /Historia powiatu wąbrzeskiego i jego miejscowości/ (nr 79)
 • Historia Gminy Wąbrzeźno t. 1-2, Wąbrzeźno 2006 (nr 336-337)
 • Historia Wąbrzeźna t. 1-2, pod redakcją Krzysztofa Mikulskiego, przy współudziale Aleksandra Czarneckiego, Wąbrzeźno 2005 (nr 237-238)
 • Historia Wąbrzeźna: wiek XIII - XX (nr 68)
 • Janowska M.; Zarys historii miasta Wąbrzeźna i jego okolicy: od XIII do XX w. (nr 19)
 • Januszkiewicz A.: Rzecz dzieje się w Ryńsku, 2005 (nr 296)
 • Jaszczurkowcy. Ludzie naszego regionu, Wąbrzeźno 1961 (nr 20)
 • Klimek H. W.: Czas utraconego dzieciństwa, Bydgoszcz 2002 (nr 198)
 • Klimek L.: Dom rodzinny cz.1, 1987 (nr 297)
 • Klimek L.: Dom rodzinny cz.2, 1987 (nr 298)
 • Klimek L.: Dom rodzinny cz.4, 1987 (nr 299)
 • Klimek W.: Pamiętnik 1914-1918, Pływaczewo 1988 (nr 222)
 • Klimek W.: Pamiętnik 1918-1920, Pływaczewo 1988 (nr 223)
 • Kola A.: Średniowieczny gródek rycerski Ryńsk,Wąbrzeźno 1995 (nr 141)
 • Koprowska-Głowacka A.: Legendy i podania z Ziemi Chełmińskiej, Gdynia 2008 (nr 365)
 • Leszcz E.: Kronika zbrodni hitlerowskich, [b.m] 1970 (nr 125)
 • Maciejewski J.: Nieznany rękopis wąbrzeski z roku 1535: inwentarz Zamku Biskupów Chełmińskich w Wąbrzeźnie, [kserokopia] (nr 241)
 • Materiały do charakterystyki powiatu wąbrzeskiego: ludność, drogi, koleje, lasy, złoża mineralne: przeszłość i teraźniejszość (nr 29)
 • Matuszewski P.: "Głos Wąbrzeźna" jako prowincjonalna inicjatywa wydawnicza (1920-1939) [praca magisterska], Toruń 1995 (nr 333)
 • Michalak L.: Bernard z Wąbrzeźna: śladami sługi Bożego, Poznań 2002 (nr 149)
 • Pawłowski M.: Zarys dziejów gminy Płużnica, 1998 (nr 322)
 • Plan miasta Wąbrzeźna z 1904 roku..., [kserokopia] (nr 339)
 • Polcyn S.: Nigdy nie zapominamy, [b.m] 1995 (nr 130)
 • Protokoły Zarządu Koła Rodziny Rezerwistów w Wąbrzeźnie, 1934,1939 (nr 187)
 • Prusakowski R.: Wąbrzeska Kolejka Powiatowa, Wąbrzeźno 2008 (nr 341)
 • Radzyń dawniej - a dziś, Radzyń 1934 (nr 36)
 • Regliński R.A.: W kręgu legend krzyżackich, Gdynia 2009 (nr 366)
 • Saga rodu Ślaskich (nr 262)
 • Skurzyński P.: Zamki Ziemi Chełmińskiej, Gdynia 2009 (nr 367)
 • Stańczewski J.: Zarys historii miasta Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 1935 (nr 50, 373)
 • Szlachcikowski W.: Administracja i sądownictwo w dzisiejszym powiecie wąbrzeskim do końca XIX w. (nr 51)
 • Szlachcikowski W.: Badania archeologiczne grodzisk w powiecie wąbrzeskim w latach 1971 - 72, Wąbrzeźno 1973
  (nr 97)
 • Szlachcikowski W.: Historyczny szkic rozwoju powiatu wąbrzeskiego: wiek XIII - XX (nr 52)
 • Szlachcikowski W.: Legendy, podania, wspomnienia i inne ciekawostki z okolic Wąbrzeźna (nr 55)
 • Szlachcikowski W.: Legendy, podania, wspomnienia i inne ciekawostki z okolic Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 2009 [książka] (nr 374)
 • Szlachcikowski W.: Młodzież pomorska w ruchu oporu (nr 256)
 • Szlachcikowski W.: Pamiętne lata 1918 - 1920. Gdy Polska wracała do Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 1978 (nr 99)
 • Szlachcikowski W.: Powstanie styczniowe (nr 257)
 • Szlachcikowski W.: Przyczynek do martyrologii Polaków z Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskieg w okresie okupacji,
  (nr 352)
 • Szlachcikowski W.: Samodzielne grupy oporu... (nr 278)
 • Szlachcikowski W.: Udział społeczeństwa Wąbrzeźna i jego okolic w walkach wyzwoleńczych: wiek XIV - XX (nr 61)
 • Szlachcikowski W.: Udział społeczeństwa Wąbrzeźna i jego okolic w walkach wyzwoleńczych: wiek XX (nr 62)
 • Szlachcikowski W.: W 550 rocznicę śmierci Mikołaja z Ryńska (nr 63)
 • Szlachcikowski W.: Wąbrzeźno w okresie okupacji (nr 263)
 • Szlachcikowski W.: Wyznania w dzisiejszym powiecie wąbrzeskim do końca XIX w. (nr 51)
 • Szlachcikowski W.: Wyzwolenie Wąbrzeźna (nr 280)
 • Szlachcikowski W.: Z dziejów Wąbrzeźna. W 710 rocznice istnienia miasta (nr 67)
 • Szlachcikowski W.: Z dziejów szpitalnictwa wąbrzeskiego, 1972 (nr 260)
 • Szlachcikowski W.: Zabytki i wykopaliska (nr 66)
 • Szlachcikowski W.: Zamek biskupi w Wąbrzeźnie (nr65)
 • Szlachcikowski W.: Zbrodnie Wehrmachtu (nr 305)
 • Szlakiem Towarzystwa Jaszczurczego (nr 60)
 • Tadych J.:"Tułacze", [losy wojenne rodziny z okolic Wąbrzeźna], Grudziądz 2003 (nr 354)
 • "W dowód szacunku swemu szefowi: Bolesław Szczuka w Wąbrzeźnie", [pracownicy "Głosu Wąbrzeskiego"] , Wąbrzeźno 1925 (nr 243)
 • W 75-lecie istnienia powiatu wąbrzeskiego (nr 70)
 • "Wąbrzeska drukarnia, Bolesław Szczuka",[zebrali pracownicy "Głosu Wąbrzeskiego"], Wąbrzeźno 1925 (nr 268)
 • Wąbrzeskie wspomnienia: pod red. Aleksandra Czarneckiego, Wąbrzeźno 2010 [książka] (nr 375)

 

2.Historia współczesna Wąbrzeźna i powiatu (od roku 1945)

 •  Akt odsłonięcia tablicy upamiętniającej urodzenie w Wąbrzeźnie laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Walthera Nernsta, 1991 (nr 172)
 • Badania archeologiczne grodzisk w powiecie wąbrzeskim, zebrał i opracował Witalis Szlachcikowski (nr 261)
 • Borysowski B.: Odkrycia przyrodnicze roku 2001, Wąbrzeźno 2001[praca konkursowa] (nr 153)
 • Charakterystyka powiatu wąbrzeskiego: rok 1954 (nr 7, 181)
 • Czarnecki A. (przy współudziale Alicji Kruk i Małgorzaty Osip): Wąbrzeskie Zakłady Graficzne: zarys historyczno-wspomnieniowy 1920-2007, Wąbrzeźno 2007 (nr 325)
 • Dane do charakterystyki powiatu 1939 - 1952 (nr 8)
 • Dekanat Wąbrzeski, Toruń 1994 (nr 236)
 • Dokumentacja rozbudowy POM-u w Wąbrzeźnie (nr 131)
 • Dorobek powiatu wąbrzeskiego 1945-1965, [zebrał Witalis Szlachcikowski] (nr 287)
 • Dorobek powiatu wąbrzeskiego w okresie XX-lecia istnienia Polski Ludowej (nr 182)
 • Gmina Płużnica, [red. Mariusz Bartosik, Wojciech Bartoszewski],Płużnica 2005 (nr 310)
 • Gmina Wąbrzeźno, [red. Mariusz Bartosik, Wojciech Bartoszewski],Płużnica 2005 (nr 311)
 • Gmina Wąbrzeźno (Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO), Płużnica 2007 (nr 319)
 • Inwentaryzacja zabytków powiatu wąbrzeskiego, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski], 1967 (nr 235)
 • Katalog firm powiatu wąbrzeskiego: urzędy, instytucje, podmioty gospodarcze, Wąbrzeźno 2003-2004 (nr 208)
 • Klimek H. W.: Czas zniewalanej młodości (1945-1956) [wspomnienia], Wąbrzeźno 2005 (nr 254)
 • Klimek Ł.: Kościółek w Jarantowicach p. w. św. Maksymiliana Kolbego, Wąbrzeźno 2007 (nr 321)
 • Kocimski Ł.: Możliwości rozwoju turystyki w powiecie grudziądzkim i wąbrzeskim, Bydgoszcz 2006 (nr 312)
 • Kronika miast i gromad powiatu wąbrzeskiego 1945-1965, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski] (nr 24, 285)
 • Kronika miast i gromad powiatu wąbrzeskiego 1966-1972, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski] (nr 54, 286)
 • Księga miejsc upamiętniających zbrodnie hitlerowskie w powiecie wąbrzeskim: informacje na dzień 1 września 1965 r.
 • Lokalny program rozwoju zasobów ludzkich powiatu wąbrzeskiego, Wąbrzeźno 2003 (nr 240)
 • Materiały do charakterystyki miast powiatu wąbrzeskiego: wiek XX (nr 31)
 • Materiały do charakterystyki powiatu wąbrzeskiego (nr 29,185)
 • Materiały do charakterystyki powiatu: wiek XX (nr 30)
 • Materiały do projektu planu 5-letniego (nr 127)
 • Miasto i gmina Wąbrzeźno: Dożynki '87 (nr 128)
 • Obchody roku Kopernikowskiego, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski] (nr 269)
 • Plan rozwoju lokalnego Miasta Wąbrzeźno, [maszynopis] Wąbrzeźno 2004 (nr 242)
 • Powiat wąbrzeski [folder], Wąbrzeźno 2000 (nr 135)
 • Powiat wąbrzeski [folder], Wąbrzeźno 2006 (nr 315)
 • Powiat wąbrzeski 2001 w języku polskim [folder], Wąbrzeźno 2001 (nr 150)
 • Powiat wąbrzeski 2001 w j. niemieckim [folder], Wąbrzeźno2001 (nr 151)
 • Powiat wąbrzeski 2001 w j. angielskim [folder], Wąbrzeźno 2001 (nr 152)
 • Powiat wąbrzeski - 5 lat w Unii Europejskiej: wykorzystane szanse [materiały z konferencji, która odbyła się 15 maja 2009 roku], Wąbrzeźno 2009 (nr 362)
 • Program rozowju gospodarki rolnej powiatu wąbrzeskiego na lata 1966-1970 (nr 45,186)
 • Przewodnik po regionie: Dziedzictwo historyczne regionu Wieczno (zesz. 1); Dziedzictwo przyrodnicze regionu Wieczno (zesz. 2); Dziedzictwo kulturowe regionu Wieczno (zesz. 3), Płużnica 2007 (nr 331, 338, 340)
 • Rejon Wąbrzeźno, Bydgoszcz 1998 (nr 136)
 • Ryńsk: przewodnik, Ryńsk 2002 (nr 230, 304)
 • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Wrocław 2005 (nr 346)
 • Szlachcikowski W.: Gmina Wąbrzeźno: wiadomości prasowe 1977-1982), 1982 (nr 334)
 • Szlachcikowski W.: Kronika miasta Wąbrzeźna 1973-1980 [kopia], 1981 (nr 224)
 • Szlachcikowski W.: Kronika miasta Wąbrzeźna 1981-1983 [wycinki prasowe], 1984 (nr 225)
 • Szlachcikowski W.: Kronika miasta Wąbrzeźna 1984,[wycinki prasowe], 1985 (nr 224)
 • Szlachcikowski W.: Kronika powiatu wąbrzeskiego 1945-1976 [wycinki prasowe, fotografie i in.] (nr 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)
 • Szlachcikowski W.: Kronika powiatu wąbrzeskiego od 1945 do 31 maja 1975 roku oraz kronika miast i gmin regionu wąbrzeskiego od
  1 czerwca do 31 grudnia 1975 roku (nr 283)
 • Szlachcikowski W.: Kronika powiatu wąbrzeskiego 1945-1965, 1966 (nr 227)
 • Szlachcikowski W.: Kronika wąbrzeskiej organizacji bojowników o wolność i demokrację 1945-1978 [kopia], Wąbrzeźno 1978 (nr 190)
 • Szlachcikowski W.: Kronika wąbrzeskiej organizacji bojowników o wolność i demokrację 1979-1984  (nr 284)
 • Szlachcikowski W.: Kronika Wąbrzeźna 1985-1986 (nr 351)
 • Szlachcikowski W.: Kształtowanie się władzy Ludowej w Wąbrzeźnie i powiecie wąbrzeskim: ORMO, SB, MO, Wąbrzeźno (nr 279)
 • Szlachcikowski W.: O ofensywie styczniowej i wyzwoleniu Wąbrzeźna (nr 57)
 • Szlachcikowski W.: Pomniki walk i męczeństwa powiatu wąbrzeskiego: pamięci ofiarom wojny 1939-1945, 1965
  (nr 228)
 • Szlachcikowski W.: Rozwój społeczno-gospodarczy powiatu wąbrzeskiego w 30-leciu PRL, Wąbrzeźno 1974 (nr 277)
 • Szlachcikowski W.: Służba weterynaryjna w powiecie wąbrzeskim 1945 -1970 (nr 100)
 • Szlachcikowski W.: Turystyczny szlak Towarzystwa Jaszczurczego, Bydgoszcz 1967 (nr 203, 323)
 • Szlachcikowski W.: Z jubileuszu Roku Wojciecha Kętrzyńskiego 1968 rok (nr 258)
 • Tadych J.: Problemy demograficzne mojego miasta: Wąbrzeźno, Grudziądz 2001 (nr 353)
 • Tadych J.: Tendencje zmian gospodarki rolnej wybranej gminy lub wsi: Dębowa Łąka, Grudziądz 2002 (nr 327)
 • Wąbrzeźno: Folder:[w jęz. polskim i niemieckim], Wąbrzeźno 1996 (nr 121)
 • Wąbrzeźno: folder [red. Anna Borowska, tł. Michał Stenzel], Wąbrzeźno 2006 (nr 317)
 • Wąbrzeźno: przewodnik, red. Urząd Miejski Wąbrzeźno; P. Becker, Wąbrzeźno 2009 [książka] (nr 381)
 • Wąbrzeźno: przewodnik: [w jęz. polskim i niemieckim], oprac. K. Zaniewski, Z. Wilczyński, Wąbrzeźno 1999
 • Wąbrzeźno wczoraj i dzis: album, Wąbrzeźno 2006 (nr 324)
 • Wycinki z "Gazety Pomorskiej" z lat 1970 - 1971 (nr 122)
 • Wycinki z "Gazety Pomorskiej" z lat 1971 - 1973 (nr 123)
 • Wycinki z "Gazety Pomorskiej" z lat 1973 (nr 125)
 • Wycinki z "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" za rok 1971 (nr 124)
 • Zaborowski L.: Wąbrzeźno - charakterystyka geograficzna miasta: wiek XX (nr 74)
 • Zaniewski K.: Wąbrzeźno - przewodnik, Wąbrzeźno 1999 (nr 134)
 • Zaniewski K.: Wąbrzeźno przewodnik= Wąbrzeźno Stadtfuhrer, Wąbrzeźno 2001 (nr 204)
 • Zielaskiewicz T.: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w byłym powiecie wąbrzeskim w latach 1945-1980, Wąbrzeźno 1983 (nr 193)

 

3 . Oświata, edukacja, kultura, sport (historia i teraźniejszość)

--- twórczość lokalnych autorów

--- znani ludzie ziemi wąbrzeskej

 

 • Bartel H.: Walther Nernst [biografia laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii w 1920r. - urodzony w Wąbrzeźnie], Leipzig 1989 (nr 155)
 • Basikowska A.: Edukacja regionalna na przykładzie skansenu w Stanisławkach - propozycje realizacji wybranych zagadnień [praca dyplomowa], Toruń 2002 (nr 156)
 • Basikowska A.: Edukacja regionalna na przykładzie Szkoły Podstawowe Nr 2 w Wąbrzeźnie, b.m.w., 2002
 • Basikowska A.: Toponimia wybraych miasteczek ziemi chełmińskiej [praca dyplomowa], Toruń 1986 (nr 329)
 • Błaszak A.: Działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie na rzecz osób niepełnosprawynych i chorych w latach 2003-2005 [praca dyplomowa], Toruń 2006 (nr 308)
 • Borysowski B.: Jak ciekawie można spędzić wakacje w mojej rodzinnej miejscowości, Wąbrzeźno 2004 [praca konkursowa] (nr 205)
 • Brzostek M.: Działalność opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna Przedszkola "Bajka" w Wąbrzeźnie w latach 1951-2000 [praca magisterska], Olsztyn 2001 (nr 158)
 • Brzóskiewicz K.: Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie od roku 1989 [praca ucznia z Gimnazjum], Wąbrzeźno 2001 (nr 162)
 • Cander K.: Rytm świata: malarstwo, rysunek, [Krzysztof Cander - Wąbrzeźnianin, znany malarz], Bydgoszcz 2007 (nr 360)
 • Dąbrowski D.: Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi Chełmińskiej Toruń 2009 [artykuł] (nr 368)
 • Chmiel H.:Monografia Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie, Toruń 1991 (nr 355)
 • Eckert B.: Mikołaj z Ryńska [poemat], 1961 (nr 14, 183)
 • Górecka B.: Bibliotekarstwo Publiczne w Gminie Dębowa Łąka w latach 90-tych XX wieku [praca licencjacka], Toruń 2002 (nr 229)
 • Grzybek M.: Biblioteki Publiczne na terenie wąbrzeskim w latach 1991-2002 a prowadzona przez nie działalność promocyjna i marketingowa [praca licencjacka], Warszawa 2004 (nr 239)
 • Harcerstwo wąbrzeskie, [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski] (nr 275)
 • Henryk Sienkiewicz w powiecie wąbrzeskim [zebrał i oprac. Witalis Szlachcikowski] (nr 271)
 • Historia szkoły w latach 1883-2003: kalendarium[historia obecnego Gimnazjum Nr 1], Wąbrzeźno 2003 (nr 295)
 • Izdebski Z.: Vademecum antypedagoga [autor jest Wąbrzeźnianinem], Wąbrzeźno-Wronie 2004 (nr 245)
 • Kalinowska R.: Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach - 120 lat historii, Wąbrzeźno 2007 (nr 320)
 • Klimek H.: Egzysterki czyli pisane wierszem egzystencjalne rozważania, radości, smutki, rozsterki [autor urodzony w Pływaczewie k/ Wąbrzeźna], Toruń 2009 (nr 350)
 • Klimek H. W.: Maturzyści 1951 albo Klub "Szprociarzy": utwór sceniczny w III aktach napisany w 1957 roku [autor urodzony w Pływaczewie k/ Wąbrzeźna], 2007 (nr 332)
 • Klimek L.: Dom rodzinny: cz. 1: Pływaczewo; cz. 2 : Gospodarstwo rolne; cz. 3 : Rodzice [historia rodziny Klimków z Pływaczewa. Władysław Klimek - poseł do Sejmu RP w latach 1938-1939, działacz społeczny i kulturalny], Gdańsk 1987 (nr 297, 298, 299)
 • Klimek L.: Władysław Klimek 1899-1939 cz. 1-3 [był posłem lat 1938-1939, działacz lokalny], 1992-1993 (nr 219-221)
 • Klimek W.: Pamiętnik [Władysław Klimek był posłem lat 1938-1939, działacz lokalny i regionalny], 1988 (nr 222, 223)
 • Kowaliszyn I.: Malarstwo [katalog wystawy wąbrzeskiego malarza], Wąbrzeźno 2008 (nr 361)
 • Kronika ewangelickiej szkoły w Błędowie od roku 1892 do 1925 [kserokopia fragmentów kroniki], (nr 282)
 • Michalak L.: Bernard z Wąbrzeźna: śladami sługi Bożego, Poznań 2002 (nr 149)
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie - 55 lat działalności czytelniczej, Wąbrzeźno 2002
  (nr 301)
 • Monografia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wąbrzeźnie 1945 - 1963 (nr 34)
 • Ostrach K.: Sport amatorski i związkowy w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno 1970 (nr 37)
 • Pieśni część: 60 lat I Okręgu Toruńskiego Pomorskiego Związku Śpiewaczego, Toruń 1973 (nr 144)
 • [Pięćdziesiąt] 50 lat szkoły we Wroniu, Wąbrzeźno 2009 (nr 372)
 • Pięta S.: Biblioteki Publiczne powiatu wąbrzeskiego w latach 1945 - 1974, Toruń 1979 (nr 81)
 • Pływalnia Miejska im. Pawła Bączyńskiego, Wąbrzeźno 2006 (nr 314)
 • Polańska A.: Księgozbiór regionalny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie [praca licencjacka], Toruń 2005 (nr 291)
 • Polańska A.: Miejska i Powiatowa BIblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie. Filia dla Dzieci - próba monografii [praca magisterska], Toruń 2007 (nr 326)
 • Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Wąbrzeźnie: podzamcze - Jezioro Zamkowe - Jezioro Frydek - struga wąbrzeska - ulica Wolności: przewodnik i materiały dydaktyczne, Wąbrzeźno 2005 (nr 300)
 • Różycka J.: Kontrowersyjni i bezsporni: [praca na ogólnopolski konkurs historyczny o znanych wąbrzeźnianach], Wąbrzeźno 2004 (nr 211)
 • Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Wąbrzeźnie za rok szkolny 1931/32, Wąbrzeźno 1932 (nr 288)
 • Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Wąbrzeźnie za rok szkolny 1932/33, Wąbrzeźno 1933 (nr 289)
 • Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Wąbrzeźnie za rok szkolny 1934/35 (nr 290)
 • Stańczewski E.: Szeregowiec dwu armii [wspomnienia - autor jest wąbrzeźnianinem], Wąbrzeźno 2008 (nr 343, 344)
 • Stempska L.: Samorządowe biblioteki publiczne Wąbrzeźna i Gminy w latach 1991-1998 [praca magisterska], Toruń 1999 (nr 212)
 • Stenzel A.: Pałace i dwory okolic Grudziądza.T.1, Grudziądz 2008 (nr 357)
 • Syke - Wąbrzeźno: Wspomnienia na zawsze... = Erinneningen Fur Immer... [wspomnienia młodzieży szkolnej przebywającej w ramach wymiany, w zaprzyjaźnionym mieście Syke], Wąbrzeźno 2009 (nr 364)
 • Szkolne pokolenia: rys historyczno - wspomnieniowy, pod red. Aleksandra Czarneckiego [historia zespołu szkół ogólnokształcących], Wąbrzeźno 2006 (nr 316)
 • Szkolne pokolenia: pod red. Aleksandra Czarneckiego [rys historyczno-wspomnieniowy LO w Wąbrzeźnie, publikacja] (wyd 1 -2006 r.) (nr 316)
  (wyd 2 - 2010 r.) (nr 380)
 • Szkoła w powiecie [Liceum Ogólnokształcące im. Z Działowskiego w Wąbrzeźnie] : projekt przygotowany przez uczniów szkoły w ramach realizacji programu "Szkoła Marzeń", Wąbrzeźno 2006 [publikacja w formie zeszytu]
  (nr 382)
 • Szlachcikowski W.: Wąbrzeska "Lutnia"- przyczółek polskości 1886 - 1979. W 70. rocznicę istnienia, Wąbrzeźno 1979 (nr102)
 • Szlachcikowski W.: Szkolnictwo w powiecie wąbrzeskim do końca XIX w.
 • Kolonie i przedszkola w okresie międzywojennym (nr 59)
 • Szlachcikowski W.: Tajne nauczanie w okresie okupacji (nr 101)
 • Szulecka M.: Szkoła Podstawowa w Myśliwcu - początki i rozwój, 2006 (nr 292)
 • Trzcińska B.: Tajemnica matki, Wąbrzeźno 2009 [powieść napisana przez wąbrzeźniankę] (nr 370)
 • Uber Walther Nernst: aus Anlass seines 20. Todestages [publikacja w języku niemieckim o W. Nernście - noblista urodzony w Wąbrzeźnie], Berlin 1992 (nr 160)
 • Walkiewicz A.: Zarys dziejów szkolnictwa zawodowego w Wąbrzeźnie do roku 1980 [praca magisterska], Toruń 1991 (nr 214)
 • Walkiewicz A.: Zarys historii szkolnictwa podstawowego na terenie Gminy Książki w latach 1945-2000 [praca dyplomowa], Toruń 2001 (nr 213)
 • Walkiewicz M.: Nazwy osobowe mieszkańców parafii Wąbrzeźno (księga urodzeń i chrztów z lat 1876-1902) [praca magisterska], Toruń 1992 (nr 215)
 • Wąbrzeskie pogwarki: badanie języka mieszkańców Wąbrzeźna pod kątem obecności regionalizmów i germanizmów (nr 293)
 • Wąż K.: Czytelnik dziecięcy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie w latach 1998-2002 [praca dyplomowa], Toruń 2003 (nr 202)
 • Witkowska A.: Życie, działalność społeczna i polityczna posła Władysława Klimka (1899-1939) [praca magisterska], Bydgoszcz 2006 (nr 328)
 • Woźniak M.: Zarys historii SP w Dębowej Łące, Wąbrzeźno 1997 (nr 147)
 • Zech P.: Juppchen od koni [pierwsze polskie wydanie opowiadania P. Zecha - pisarza niemieckiego urodzonego w Wąbrzeźnie], Toruń 2008
  (nr 347)
 • Zech P.: Kinder vom Parana : Roman [autor urodził się w Wąbrzeźnie], Leipzig 1952 (nr 177)
 • Zech P.: Opowiadania [polskie wydanie opowiadań P. Zecha - pisarza niemieckiego urodzonego w Wąbrzeźnie], Toruń 2009 (nr 358)
 • Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno 2009 [folder] (nr 377)
 • Zeszyty historyczne Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Działowskiego, pod red. Aleksandra Czarneckiego [historia szkoły], Wąbrzeźno 2006 (nr 306, 318)
 • Zieliński K.: Hometown : katalog zdjęć 2000-2003 [Krzysztof Zieliński - wąbrzeźnianin, znany artysta fotografik], Warszawa 2004 (nr 294)
 • Żarczyńska J.: Autobiograficzny pomnik pamięci o czasie utraconego dzieństwa 1939-1945 [praca licencjacka o książce H. Klimka urodzonego w Pływaczewie k/ Wąbrzeźna], Koszalin 2004 (nr 244)


II . Dokumenty elektroniczne

 •  Becker P. : "Ciekawostki historyczne Wąbrzeźna i okolic", Wąbrzeźno 2010 [film DVD, przygotowany i emitowany przez Miejską Telewizje Kablową w Wąbrzeźnie, realizacja Paweł Becker i Gizela Pijar. Zawiera tematy: "Nazwa i herb Wąbrzeźna", "Zamek Biskupów Chełmińskich", "Szaniec Szwedzki", "Park M. Curie-Skłodowskiej", "Figura Matki Bożej Zamkowej" i inne] (cz.1 nr 36; cz.2 nr 37; cz.3 nr 39; cz.4 nr 40)
 • Becker P. : "Podróże z Historią", Wąbrzeźno 2010 [płyta zawiera programy MTK z cyklu "Podróże z historią przygotowane i prowadzone przez Pawła Beckera". Tematy: "Zamki i Rycerze", "Tajemnice kościołów", "Na pielgrzymim szlaku", "Pałace i dwory", W wiejskiej chacie", "Belle epogne", "Śladami znajomych osób"] (cz.1 nr 42; cz.2 nr 43)
 • Borysowski B.: Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim [CD-ROM], Wąbrzeźno 2003
  (nr 2)
 • Briesener Kreisblatt [płyta zawiera 5 numerów zeskanowanego czasopisma w języku niemieckim ukazującego się w Wąbrzeźnie pod koniec XIX wieku], [CD-ROM], (nr 1)
 • Dożynki '87- Wąbrzeźno [film DVD z uroczystości centralnych dożynek, które odbyły sie w Wąbrzeźnie w 1987r.]
  (nr 29)
 • Dyskusyjny Klub Książki; Kroniki Pamięci, [film na CD-ROM], [płyta zawiera informacje o działalności DKK oraz wspomnienia o nieżyjących wąbrzeźnianach, którzy odegrali ważną rolę w historii miasta], Wąbrzeźno 2008 (nr 3)
 • [dziesięć] 10 lat powiatu wąbrzeskiego [płyta zawiera prezentację multimedialną dotyczącą 10 lat funkcjonowania powiatu wąbrzeskiego], Wąbrzeźno 2009 (nr 27)
 • "[dziesięć] 10 lat Warsztatów Terapi Zajęciowej w Wąbrzeźnie", Wąbrzeźno 2009 [płyta DVD zawiera prezentacje multimedialną dotyczącą diesięcioletniej działalności wąbrzeskich WTZ] (nr 38)
 • Etiudy Warsztatów Filmowych [płyta DVD, zawiera filmy: "Wakacje w Wąbrzeźnie", "Szczęśliwa gwiazda", "długość dźwieku"- Reżyserowane przez grupę młodzieży wąbrzeskiej podczas warsztatów filmowych prowadzonych przez Marka Kaliszewskiego] (nr 32)
 • Harenkonzerte [na płycie nagrano koncert harfowy podczas otwarcia wystawy poświęconej 125 rocznicy urodzin Paula Zecha], Berlin 2006
  (nr 4)
 • Ich bin so wild nach Deinem Erdbeermund ... [płyta zawiera zdjęcia z wystawy w Berlinie poświęconej 125 rocznicy urodzin Paula Zecha (pisarza niemieckiego urodzonego w Wąbrzeźnie)] [CD-ROM], Berlin 2006 (nr 5)
 • Informacja Regionalna w Bibliotekach Publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [CD-ROM], Toruń 2006 (nr 6)
 • Informacja Regionalna w Bibliotekach Publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [CD-ROM], Toruń 2007 (nr 7)
 • Jarzębski M.: Gmina Wąbrzeźno - zapomniane cmentarze [CD-ROM], Wąbrzeźno (nr 8)
 • Jarzębski M.: Wąbrzeźno w okresie okupacji niemieckiej [CD-ROM], Wąbrzeźno (nr 9)
 • Kilaszewski M. "Eliza", "Maciek", "Marta", Wąbrzeźno 2010 [płyta DVD z trzema filmami, zrealizowanymi przez Stowarzyszenie św Łukasza i gminę Miejską Wąbrzeźno w ramach projektu dla osób bezrobotnych] (nr 41)
 • Nasza mała ojczyzna w obiektywie : dotyk czasu [CD-ROM], [płyta zawiera zdjęcia z Wąbrzeźna i powiatu wąbrzeskiego], Wąbrzeźno 2007 (nr 12)
 • Magazyn Wąbrzeski [film na CD-ROM], [płyta zawiera program telewizyjny o Wąbrzeźnie: Sylwetki znanych Wąbrzeźnian, Sakrosong 2007 (Festiwal Muzyki Religijnej), Monitoring w wąbrzeskich szkołach, Rewitalizacja miasta], Bydgoszcz 2007 (nr 10)
 • Magazyn Wąbrzeski: Płyta zawiera: "Ocalić od zapomnienia" "Survival" "Wymiana młodzieży Wąbrzeźno-Syke" "Warsztaty filmowe młodzieży" "Działalność WDK" [DVD], Bydgoszcz 2009 (nr 33)
 • Magazyn Wąbrzeski:Płyta zawiera program telewizyjny o Wąbrzeźnie:czerwiec,lipiec,sierpień 2009 [DVD],Wąbrzeźno 20009 (nr 30)
 • Mossakowski Józef: "Hejnał miasta Wąbrzeźno" [CD-ROM], Wąbrzeźno 2009 (nr 35)
 • Najpiękniejsze zakątki mojego miasta Wąbrzeźna... : zdjęcia Wąbrzeźna z konkursu fotograficznego "Wąbrzeźno - moje miasto" organizowanego przez Wąbrzeski Dom Kultury [Prace konkursowe z różnych edycji, CD-ROM], Wąbrzeźno 2007 (nr 11)
 • Olszewska S.: Zbiory regionalne MiPBP w Wąbrzeźnie - prezentacja multimedialna [CD-ROM], Wąbrzeźno 2008
  (nr 13)
 • Program poetycki z okazji Święta Niepodległości [film na CD-ROM], [przedwojenne wiersze Józefa Stańczewskiego - wąbrzeźnianina, recytują Paweł Becker i Bartek Skórzewski. Program przygotowała MiPBP w Wąbrzeźnie], Wąbrzeźno 2008 (nr 14)
 • Ślaska K.: Dzieje Orłowa [płyta zawiera skanowany tekst wypożyczony z Książnicy Kopernikańskiej. "Dzieje Orłowa" to rozdział w: "Trzy pamiętniki pomorskie", zebrał Józef Borzykowski, Gdańsk 1982, s. 75-145], [CD-ROM], Wąbrzeźno (nr 15)
 • Tołopiłło B.: Reminiscencje - część I (utwory 1-8), Suita dziecięca - cześć II (utwory 9-20), [płyta zawiera kompozycje muzyczną autorstwa wąbrzeźnianina], [CD-ROM], Wąbrzeźno 2008 (nr 16)
 • Tylko w Wąbrzeźnie: Piosenka w wykonaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 [DVD], Wąbrzeźno 2009 (nr 34)
 • Uerzeichnis zur Geschichte des Kreises Briesen von Benno Heym [płyta zawiera zeskanowane fiszki Beno Heyma, które były wstępem do powstania jego książki p. t. "Historia powiatu wąbrzeskiego", CD-ROM], Wąbrzeźno (nr 17)
 • Wąbrzeskie Towarzystwo Strzeleckie, odznaka Lutnii [płyta zawiera dwa zdjęcia: Budynek Bractwa Strzeleckiego w Wąbrzeźnie oraz odznaka chóru "Lutnia" z data założenia (1909), CD-ROM], Wąbrzeźno (nr 18)
 • Wąbrzeźno, tylko tutaj kawałek muru coś znaczy [film DVD o Wąbrzeźnie], Wąbrzeźno 2008 (nr 19,20,21)
 • Wystawa "Paul Zech" w Wuppertal [płyta zawiera zdjęcia z wystawy w Wuppertal dotyczącej Paula Zecha (pisarza niemieckiego urodzonego w Wąbrzeźnie), CD-ROM], Wąbrzeźno 2007 (nr 22)
 • Wystawa "Paul Zech w Wąbrzeźnie" [płyta DVD zawiera zdjęcia z wystawy którą zoorganizowano w Wąbrzeźnie 01.05.2009r poświecona pisarzowi niemieckiemu urodzonemu w Wąbrzeźnie. Materiały wystawowe zostały przywiezione z Berlina i zgromadzone przez A. Hubnera- biografia P. Zecha],Wąbrzeźno 2009 (nr 31)
 • Wywiad z Romą Ligocką: spotkanie autorskie[Roma Ligocka - pisarka, gościła w Wąbrzeźnie w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki], [film na CD-ROM], Wąbrzeźno 2009 (nr 28)
 • Zabytki Gminy Wąbrzeźno : zdjęcia [CD-ROM], Zieleń 2007 (nr 23)
 • Zech - Aufzeichnungen eines Emigranten [Kaseta VHS zawiera film o pisarzu niemieckim urodzonym w Wąbrzeźnie - Paul Zech], (nr 24)
 • Złoty Kałamarz- III edycja konkursu dla niepełnosprawnych, [płyta zawiera informację z podsumowania konkursu "Wyprawy literackie" - "O Złoty kałamarz", organizowanego przez MiPBP w Wąbrzeźnie] , [CD-ROM], Wąbrzeźno 2005 (nr 25)
 • Złoty Kałamarz- IV edycja konkursu dla niepełnosprawnych, [płyta zawiera informację z podsumowania konkursu "Wyprawy literackie" -
  "O Złoty kałamarz", organizowanego przez MiPBP w Wąbrzeźnie], [CD-ROM], Wąbrzeźno 2007 (nr 26)

 

III. Kartoteki regionalne

 •  "Chóry i Towarzystwa Śpiewacze"
 •  "Ciekawostki wąbrzeskie - dawne i współczesne"
 •  "Dokumenty i informacje dotyczące miejscowości w powiecie"
 •  "Dokumenty życia społecznego biblioteki"
 •  "Dokumenty życia społecznego - okres międzywojenny"
 •  "Dokumenty życia społecznego - współczesne"
 •  "Dożynki - Wąbrzeźno 1987"
 •  "ERG, POMEX, EKOSYSTEM, Mleczarnia"
 •  "Gminy w powiecie wąbrzeskim (informacje)"
 •  "Historia sportu w Wąbrzeźnie"
 •  "Kalendarium Wąbrzeźna"
 •  "Kolejnictwo w Wąbrzeźnie"
 •  "Kurkowe Bractwo Strzeleckie"
 •  "Mapy"
 •  "Materiały reklamowe - okres międzywojenny"
 •  "Prace konkursowe - Wąbrzeźno - moje miejsce na ziemi"
 •  "Religia, Kościoły"
 •  "Rody związane z ziemią wąbrzeską"
 •  "Rok 1920 w Wąbrzeźnie i na Pomorzu"
 •  "Służba zdrowia"
 •  "Starosta Józef Szczepański"
 •  "Starostwo powiatowe - okres między wojenny"
 •  "Syke - miasto partnerskie z Wąbrzeźnem"
 •  "Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ"
 •  "Turystyka i agroturystyka (materiały reklamowe)"
 •  "Ważne wydarzenia w Wąbrzeźnie; najnowsza historia miasta"
 •  "Wąbrzeska oświata i harcerstwo"
 •  "Wąbrzeźno, herb"
 •  "Wąbrzeźno - zdjęcia mieszkańców miasta z okresu międzywojennego"
 •  "Wiersze o Wąbrzeźnie"
 •  "Wiersze pana Łukasza Marciniaka"
 •  "Witold Maciejewski - wąbrzeźnianin, powstaniec wielkopolski"
 •  "Wybory samorządowe 1998"
 •  "Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG"
 •  "Znani Wąbrzeźnianie"
 •  "II Wojna Światowa"
 • "750-lecie Wąbrzeźna"

 

Wyszukaj na stronie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.