Filia nr 1

KALENDARIUM HISTORII BIBLIOTEKI


1947 - styczeń - zorganizowanie biblioteki wąbrzeskiej

Mieściła się w dwóch wynajętych salach, przy ul. Królowej Jadwigi,
a początek jej zbiorom dała działająca od 1946 r prywatna biblioteka
Ireny Czypickiej

1951 - zorganizowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej

Przeniesienie biblioteki na ul. 1 Maja 20 - dział opracowań i gromadzenia
księgozbioru. Wypożyczalnia książek przy ul. Mickiewicza 5

1955 - 1956 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Przeniesienie wraz z administracją na ul. Mickiewicza a następnie
- na długie lata - na ul. Wolności 15. W dużej sali mieścił się dział
gromadzenia i opracowywania księgozbioru.

1975 - powołanie Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej

Biblioteka otrzymała do dyspozycji pierwsze piętro budynku przy ul. Wolności 18.
Bezpośredni nadzór sprawował Naczelnik Miasta i Gminy Wąbrzeźno a opiekę
w zakresie pracy merytorycznej i metodyczno - instruktażowej sprawowała
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu.

1976 - powstanie oddziału dla dzieci

Uroczyste otwarcie nowej siedziby biblioteki, gdzie dzięki staraniom Elżbiety Biegaj
- instruktora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej powstał oddział dla dzieci.

22.07.1992 - Miejska Biblioteka Publiczna

Uchwałą Rady Miasta nr XX/175/92 bibliotekę przejął samorząd miasta
i zmieniono nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną. Bezpośredni nadzór
sprawował burmistrz i Zarząd Miasta.

1993 - przeniesienie biblioteki

Biblioteka została przeniesiona do pomieszczeń przy ul.Wolności 38
(po zlikwidowanym przedszkolu), gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.
Powierzchnia wynosi 185 m2, nie posiada czytelni ani magazynów.

30.04.1999 - statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

Uchwałą Rady Miasta nr VI/50/99 zatwierdzono statut MiPBP.
Nadzór bezpośredni sprawuje Zarząd Miasta, a w części dotyczącej zadań
powiatowych biblioteki publicznej - Zarząd Powiatu.
W tym okresie biblioteka wzbogaciła się o zbiory dawnej biblioteki pedagogicznej
w związku z tym powstała Filia nr 2 znajdująca się przy ul.Żeromskiego
w budynku Zespołu Szkół Zawodowych.

2002 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego

20 maja 2002 r. odbyło się uroczyste nadanie im. Witalisa Szlachcikowskiego
w związku z 55-leciem Biblioteki

2018 - nowa siedziba Biblioteki

18.05.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki przy ul. Matejki 11 B oraz obchody Jubileuszu 70-lecia.

KIEROWNICY I DYREKTORZY WĄBRZESKIEJ BIBLIOTEKI

1947 - 1950 Stefania Paradowska
1951 - 1952 Elżbieta Neuman
1953 - 1968 Antoni Bogucki
1968 - 1974 Jerzy Węcławski
1974 - 1999 Joanna Kuświk
1999 - Aleksandra Kurek

Nie opublikowano danych o zamówieniach publicznych.

Filia nr 1 Miejskiej i Powiatowej i Biblioteki Publicznej mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul Tysiąclecia 1 w Wąbrzeźnie (wejście od ul. Spokojnej). Dysponuje księgozbiorem dla dorosłych (beletrystyka, literatura popularno-naukowa, poezja, czasopisma), dla młodzieży (powieści młodzieżowe, poezja, lektury szkolne i opracowania) oraz dla najmłodszych (książeczki dla dzieci, czasopisma, gry planszowe). Do dyspozycji użytkowników przeznaczone są dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
W Filii działa Dyskusyjny Klub Książki dedykowany dzieciom ze szkół podstawowych. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu. Biblioteka realizuje różnorakie akcje czytelnicze, głośne czytanie oraz lekcje biblioteczne.

 

 

 

ADRES:

ul. Tysiąclecia 1
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 622 90 96

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 9.00-17.00
Środa 7.15-15.15
Czwartek 9.00-17.00
Piątek 8.00-16.00

CZYTELNICTWO W ROKU 2023 r.:


STAN KSIĘGOZBIORU
Książki i Czasopisma oprawne: 54 762
Zbiory specjalne: 2008

Przybyło
Książek: 733 w tym z zakupu: 492 / kwota zakupu: 15 762,48 | W tym z budżetu organizatora: 10 377,48 | z dotacji MKiDN 5385,00 (w tym 1920,00 zakup kodów LEGIMI)
Innych zbiorów: 27 w tym z zakupu: 0

Liczba tytułów czasopism: 20, w tym w prenumeracie: 17, za kwotę 6101,00 zł


LICENCJONOWANE ZBIORY ELEKTRONICZNE Z DOSTĘPEM ZDALNYM - LEGIMI
liczba sesji: 2286 (+428 do roku 2022)
liczba pobranych dokumentów: 1293 (+258 do roku 2022)

CZYTELNICY
Ogółem: 2185 (+10 do roku 2022), w tym aktywnie wypożyczajacych: 1964 (+117 do rou 2022)
w tym osoby uczące się : 672
w tym osoby pracujące: 622
pozostali: 670

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW
Ogółem: 36211 (+2200 do roku 2022)

RODZAJ ZBIORÓW    OGÓŁEM         
 KSIĄŻKI 33441    
 CZASPOISMA 1772    
 ZBIORY SPECJALNE 998    


FORMY DZIAŁALNOŚCI

Liczba imprez ogółem : 268
Liczba godzin szkoleń i zajęć edukacyjnych dla użytkowników: 72
Liczba uczestników różnych form działalności biblioteki ( w tym szkolenia biblioteczne, szkolenia bibliotekarzy,
imprezy stacjonarne i online oraz zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę): 7321
Liczba odwiedzin biblioteki wraz z filiami: 28919 (+1468 do roku 2022)

 

 

 

Biblioteka brała udział w programie: AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Fundacja Orange sfinansowała opłaty za Internet oraz niektóre działania edukacyjne jak: „Bezpieczny Internet” czy „Komputer dla dojrzałych”


PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

To ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych działających w małych miejscowościach. Program ten prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracując z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności finansowaną przez Fundację Billa i Melindy Gates – skąd pochodzą granty. W roku 2011 nasza Biblioteka po złożeniu odpowiedniego wniosku została finalistą II rundy programu. Jesteśmy uczestnikami programu jako Biblioteka Wiodąca z Bibliotekami Partnerskimi – z Książek, Dębowej Łąki i Pływaczewa. W ramach Programu otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy dla czytelników i użytkowników biblioteki, z oprogramowaniem, słuchawkami, mikrofonami i kamerami umożliwiającymi połączenia poprzez komunikatory internetowe np. typu Skype. W wyposażeniu były także urządzenia wielofunkcyjne, komplet multimedialny z laptopem oraz aparaty cyfrowe. Biblioteka główna oraz filie łącznie otrzymały 8 zestawów komputerowych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, laptop, projektor multimedialny wraz z ekranem. Wyposażenie w sprzęt informatyczny bardzo odnowiło nasze dotychczasowe już wysłużone zasoby w tym zakresie. Poza tym, dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek, uczestniczymy (my bibliotekarze) w bezpłatnym cyklu szkoleń praktycznych, co bardzo wspomaga innowacyjne działania.
Uczestnictwo w tym programie trwało do 31.12.2013 roku.


PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ
„Zakup nowości wydawniczych do biblioteki”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie od kilku lat uczestniczy w tym programie korzystając z dofinansowania na zakup nowych książek. W roku 2020 przyznano kwotę 9050,00 zł, za którą biblioteka zakupiła 418 jednostek inwentarzowych, w tym: - książki drukowane 412, - audiobooki 6. W programie tym uczestniczą także wszystkie biblioteki publiczne w powiecie wąbrzeskim.


DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

Działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn. „TU CZYTAMY!”
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie w zakresie tego programu działają 2 Dyskusyjne Kluby Książki – dla osób dorosłych i klub młodzieżowy. Klubowe spotkania odbywają się średnio co 1,5 miesiąca, na których rozmawiamy o wspólnie przeczytanej książce, wymieniamy własne poglądy i opinie, dyskutujemy także o innej literaturze, kulturze, teatrze, filmie, o życiu itp. Kluby te zrzeszają stały skład osobowy, ale nowi chętni klubowicze są bardzo mile przyjmowani. Wystarczy taką chęć zgłosić w bibliotece. W ramach tego programu organizowane są spotkania autorskie ( raz w roku, finansowane przez Instytut Książki).


PROGRAM MAK+

Biblioteka przystąpiła do PROGRAMU MAK+, który umożliwi włączenie się do zintegrowanego systemu bibliotecznego z własnym katalogiem komputerowym zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu programowi będzie można dokonywać poprzez Internet wszelkich operacji związanych z katalogowaniem, jak również z prezentacją oraz wypożyczaniem zasobów bibliotecznych.
Do PROGRAMU MAK+ przystąpiły także niektóre biblioteki z powiatu wąbrzeskiego – GBP w Dębowej Łące z Filią w Wielkich Radowiskach oraz GBP w Pływaczewie.

 


Projekt „WYPRAWY LITERACKIE”

dla osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Jest to zadanie realizowane co roku przez naszą Bibliotekę jako kolejne edycje Powiatowego Konkursu Literackiego dla Osób Niepełnosprawnych z cyklu „WYPRAWY LITERACKIE”. Konkurs składa się z dwóch części: Literackiej „O Złoty Kałamarz” i Recytatorsko-Teatralnej „O Złotą Maskę”. Prace konkursowe są dostępne w Bibliotece. W 2020 roku zorganizowano XVII edycję konkursu.
Ze środków PFRON-u korzysta również jedna z bibliotek w powiecie wąbrzeskim – GBP w Dębowej Łące – na zakup czytelniczych materiałów alternatywnych dla osób niepełnosprawnych.
 

Projekt INFRASTRUKTURA DLA BIBLIOTEK

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. Priorytet "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

W ramach priorytetu można starać się o dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek. W ramach projektu biblioteka wąbrzeska otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 mln. złotych na budoę nowego obiektu. Projekt realizowany jest od czerwca 2016 r.


legimi instaProjekt DARMOWY DOSTĘP DO LEGIMI

Biblioteka wykupiła dostęp do platformy książek elektronicznych LEGIMI. Wystarczy pobrać KOD w Wypożyczalni dla Dorosłych i korzystać bezpłatnie.

Instrukcja korzystania z serwisu LEGIMI:

Aby uzyskać dostęp do serwisu wystarczy:

  • Posiadać ważną kartę biblioteczną.
  • Pobrać kod dostępu w bibliotece (ul. Matejki 11 B – Wypożyczalnia dla dorosłych) okazując kartę biblioteczną
  • Wejść na stronę https://www.legimi.pl/ksiaznicakopernikanska/ i wpisać unikatowy kod otrzymany w bibliotece.
  • Założyć darmowe konto/zarejestrować się podając adres e-mail i nazwę użytkownika oraz hasło.
  • Pobrać bezpłatną aplikację Legimi.
  • Zalogować się do aplikacji i rozpocząć przygodę czytelniczą.

Aby przedłużyć dostęp do serwisu na kolejny miesiąc należy:

  • Pobrać kod dostępu na kolejny miesiąc.
  • Wejść na stronę www.legimi.pl/wimbp_b i zalogować się na swoje konto wpisując login i hasło użyte podczas rejestracji do serwisu.
  • Po zalogowaniu wpisać kod dostępu otrzymany w Bibliotece.


 

 CZYTAK plus

 Biblioteka bierze udział w projekcie wspierającym osoby z dysfunkcją wzroku.

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące.
-Udostępniamy także około 1000 tytułów książek mówionych

 


Polona logoPOLONA

to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce.

Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość. Każdego dnia zbiory POLONY powiększają się średnio o 2 000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Rocznie to ponad 17 milionów skanów. POLONA umożliwia użytkownikom tworzenie własnych kolekcji, pracę z aktywną warstwą tekstową (OCR), dodawanie notatek i zakładek do obiektów. Cyfrowa biblioteka wyposażona jest w zaawansowane wyszukiwanie oraz filtry do przeglądania zbiorów. W POLONIE znajdują się najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, takie jak Kronika Anonima zwanego Gallem, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina, rysunki Norwida i Witkacego.


 

 

mala ksiazka wielki czlowiek logo

KAMPANIA SPOŁECZNA „MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK”

przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymają wyjątkowe „wyprawki czytelnicze”.

Wierzymy, że „czytelnictwo” zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię.

Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. Czytając swojemu Maluszkowi, wpływasz na jego przyszłość i pomagasz mu osiągnąć sukces. Bądź blisko i czytaj dziecku już od urodzenia, bo mała książka to wielki człowiek!

 


czytnik 03

 NOWOCZESNE CZYTANIE W WĄBRZESKIEJ BIBLIOTECE 

oferujemy możliwość wypożyczenia czytników e-booków (12 sztuk)

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW E-BOOKÓW
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
im. W. Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie

1. Czytniki e-booków można wypożyczać w wypożyczalni dla dorosłych MiPBP przy ul. Matejki 11 B.
2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną MiPBP w Wąbrzeźnie.
3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie ma innych osób oczekujących na wypożyczenie.
4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
5. Opłata za przetrzymanie czytnika wynosi 1 zł za każdy dzień.
6. Przy wypożyczaniu czytnika korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu).
7. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania w stanie takim, jak go wypożyczył. Czytnik powinien być "naładowany".
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.


 

ACADEMICA

to największa w Polsce bezpłatna, pełnotekstowa baza online polskich publikacji naukowych (książek i czasopism) ze wszystkich dziedzin wiedzy. Aktualnie udostępnia prawie 3 500 000 tekstów: artykułów, monografii, podręczników i skryptów.

Dysponuje dwoma rodzajami dostępu: nieograniczonym – publikacje oznaczone zieloną kropką są dostępne dla każdego użytkownika internetu bez żadnych ograniczeń z każdego urządzenia oraz ograniczonym – publikacje są dostępne tylko na wyznaczonych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica.
Taki właśnie terminal jest do Waszej dyspozycji w Wypożyczalni dla Dorosłych MiPBP w Wąbrzeźnie, przy ul. Matejki 11 B.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.