Patron Biblioteki

KALENDARIUM HISTORII BIBLIOTEKI


1947 - styczeń - zorganizowanie biblioteki wąbrzeskiej

Mieściła się w dwóch wynajętych salach, przy ul. Królowej Jadwigi,
a początek jej zbiorom dała działająca od 1946 r prywatna biblioteka
Ireny Czypickiej

1951 - zorganizowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej

Przeniesienie biblioteki na ul. 1 Maja 20 - dział opracowań i gromadzenia
księgozbioru. Wypożyczalnia książek przy ul. Mickiewicza 5

1955 - 1956 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Przeniesienie wraz z administracją na ul. Mickiewicza a następnie
- na długie lata - na ul. Wolności 15. W dużej sali mieścił się dział
gromadzenia i opracowywania księgozbioru.

1975 - powołanie Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej

Biblioteka otrzymała do dyspozycji pierwsze piętro budynku przy ul. Wolności 18.
Bezpośredni nadzór sprawował Naczelnik Miasta i Gminy Wąbrzeźno a opiekę
w zakresie pracy merytorycznej i metodyczno - instruktażowej sprawowała
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu.

1976 - powstanie oddziału dla dzieci

Uroczyste otwarcie nowej siedziby biblioteki, gdzie dzięki staraniom Elżbiety Biegaj
- instruktora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej powstał oddział dla dzieci.

22.07.1992 - Miejska Biblioteka Publiczna

Uchwałą Rady Miasta nr XX/175/92 bibliotekę przejął samorząd miasta
i zmieniono nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną. Bezpośredni nadzór
sprawował burmistrz i Zarząd Miasta.

1993 - przeniesienie biblioteki

Biblioteka została przeniesiona do pomieszczeń przy ul.Wolności 38
(po zlikwidowanym przedszkolu), gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.
Powierzchnia wynosi 185 m2, nie posiada czytelni ani magazynów.

30.04.1999 - statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

Uchwałą Rady Miasta nr VI/50/99 zatwierdzono statut MiPBP.
Nadzór bezpośredni sprawuje Zarząd Miasta, a w części dotyczącej zadań
powiatowych biblioteki publicznej - Zarząd Powiatu.
W tym okresie biblioteka wzbogaciła się o zbiory dawnej biblioteki pedagogicznej
w związku z tym powstała Filia nr 2 znajdująca się przy ul.Żeromskiego
w budynku Zespołu Szkół Zawodowych.

2002 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego

20 maja 2002 r. odbyło się uroczyste nadanie im. Witalisa Szlachcikowskiego
w związku z 55-leciem Biblioteki

2018 - nowa siedziba Biblioteki

18.05.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki przy ul. Matejki 11 B oraz obchody Jubileuszu 70-lecia.

KIEROWNICY I DYREKTORZY WĄBRZESKIEJ BIBLIOTEKI

1947 - 1950 Stefania Paradowska
1951 - 1952 Elżbieta Neuman
1953 - 1968 Antoni Bogucki
1968 - 1974 Jerzy Węcławski
1974 - 1999 Joanna Kuświk
1999 - Aleksandra Kurek

Nie opublikowano danych o zamówieniach publicznych.

Filia nr 1 Miejskiej i Powiatowej i Biblioteki Publicznej mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul Tysiąclecia 1 w Wąbrzeźnie (wejście od ul. Spokojnej). Dysponuje księgozbiorem dla dorosłych (beletrystyka, literatura popularno-naukowa, poezja, czasopisma), dla młodzieży (powieści młodzieżowe, poezja, lektury szkolne i opracowania) oraz dla najmłodszych (książeczki dla dzieci, czasopisma, gry planszowe). Do dyspozycji użytkowników przeznaczone są dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
W Filii działa Dyskusyjny Klub Książki dedykowany dzieciom ze szkół podstawowych. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu. Biblioteka realizuje różnorakie akcje czytelnicze, głośne czytanie oraz lekcje biblioteczne.

 

 

 

ADRES:

ul. Tysiąclecia 1
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 622 90 96

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 9.00-17.00
Środa 7.15-15.15
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 9.00-17.00

CZYTELNICTWO W ROKU 2019 r.:

STAN KSIĘGOZBIORU
Książki: 52 149
Czasopisma oprawne: 554
Zbiory specjalne: 1995

Przybyło
Książek: 2412 w tym z zakupu: 1529 / kwota zakupu: 19 100 zł (z budżetu organizatora) 8235,00 zł(z dotacji Ministerstwa Kultury)
Innych zbiorów: 170 w tym z zakupu: 54

Liczba tytułów czasopism: 23, w tym w prenumeracie: 18, za kwotę 4912,00 zł


LICENCJONOWANE ZBIORY ELEKTRONICZNE Z DOSTĘPEM ZDALNYM
książki elektroniczne: 1727
czasopisma elektroniczne: 220

CZYTELNICY
Ogółem: 2649, w tym aktywnie wypożyczajacych: 2404
pań: 1952
panów: 697
w tym osoby uczące się: 708
w tym osoby pracujące: 812
pozostali: 884

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW
Ogółem: 45 081

RODZAJ ZBIORÓW    OGÓŁEM         
 KSIĄŻKI  39365    
 CZASPOISMA  3844    
 ZBIORY SPECJALNE  1872    


FORMY DZIAŁALNOŚCI

Liczba imprez ogółem: 205
Liczba godzin szkoleń i zajęć bibliotecznych: 91
Liczba uczestników imprez: 9055
Liczba odwiedzin w wypożyczalni: 26630


FINANSE:
BUDŻET OGÓŁEM: 613.233 zł
w tym:
DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK: 527.998 zł
Z POWIATU: 72 500 zl
Z MINISTERSTWA (ZAKUP NOWOŚCI): 8235 zł|
POZOSTAŁE: 4500 zł

 

Biblioteka bierze udział w programie: AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Fundacja Orange sfinansowała opłaty za Internet oraz niektóre działania edukacyjne jak: „Bezpieczny Internet” czy „Komputer dla dojrzałych”


PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

To ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych działających w małych miejscowościach. Program ten prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracując z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności finansowaną przez Fundację Billa i Melindy Gates – skąd pochodzą granty. W roku 2011 nasza Biblioteka po złożeniu odpowiedniego wniosku została finalistą II rundy programu. Jesteśmy uczestnikami programu jako Biblioteka Wiodąca z Bibliotekami Partnerskimi – z Książek, Dębowej Łąki i Pływaczewa. W ramach Programu otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy dla czytelników i użytkowników biblioteki, z oprogramowaniem, słuchawkami, mikrofonami i kamerami umożliwiającymi połączenia poprzez komunikatory internetowe np. typu Skype. W wyposażeniu były także urządzenia wielofunkcyjne, komplet multimedialny z laptopem oraz aparaty cyfrowe. Biblioteka główna oraz filie łącznie otrzymały 8 zestawów komputerowych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, laptop, projektor multimedialny wraz z ekranem. Wyposażenie w sprzęt informatyczny bardzo odnowiło nasze dotychczasowe już wysłużone zasoby w tym zakresie. Poza tym, dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek, uczestniczymy (my bibliotekarze) w bezpłatnym cyklu szkoleń praktycznych, co bardzo wspomaga innowacyjne działania.
Uczestnictwo w tym programie będzie trwało do 31.12.2013 roku.


PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ
„Zakup nowości wydawniczych do biblioteki”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie od kilku lat uczestniczy w tym programie korzystając z dofinansowania na zakup nowych książek. W roku 2017 przyznano kwotę 7322,00 zł, za którą biblioteka zakupiła 389 jednostek inwentarzowych, w tym: - książki drukowane 375, - audiobooki 14. W programie tym uczestniczą także wszystkie biblioteki publiczne w powiecie wąbrzeskim.


DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

Działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn. „TU CZYTAMY!”
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie w zakresie tego programu działają 2 Dyskusyjne Kluby Książki – dla osób dorosłych i klub młodzieżowy. Klubowe spotkania odbywają się średnio co 1,5 miesiąca, na których rozmawiamy o wspólnie przeczytanej książce, wymieniamy własne poglądy i opinie, dyskutujemy także o innej literaturze, kulturze, teatrze, filmie, o życiu itp. Kluby te zrzeszają stały skład osobowy, ale nowi chętni klubowicze są bardzo mile przyjmowani. Wystarczy taką chęć zgłosić w bibliotece. W ramach tego programu organizowane są spotkania autorskie ( raz w roku, finansowane przez Instytut Książki).


PROGRAM MAK+

Biblioteka przystąpiła do PROGRAMU MAK+, który umożliwi włączenie się do zintegrowanego systemu bibliotecznego z własnym katalogiem komputerowym zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu programowi będzie można dokonywać poprzez Internet wszelkich operacji związanych z katalogowaniem, jak również z prezentacją oraz wypożyczaniem zasobów bibliotecznych.
Do PROGRAMU MAK+ przystąpiły także niektóre biblioteki z powiatu wąbrzeskiego – GBP w Dębowej Łące z Filią w Wielkich Radowiskach oraz GBP w Pływaczewie.

 


Projekt „WYPRAWY LITERACKIE”

dla osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Jest to zadanie realizowane co roku przez naszą Bibliotekę jako kolejne edycje Powiatowego Konkursu Literackiego dla Osób Niepełnosprawnych z cyklu „WYPRAWY LITERACKIE”. Konkurs składa się z dwóch części: Literackiej „O Złoty Kałamarz” i Recytatorsko-Teatralnej „O Złotą Maskę”. Prace konkursowe są dostępne w Bibliotece. W 2011 roku zorganizowano IX edycję konkursu.
Ze środków PFRON-u korzysta również jedna z bibliotek w powiecie wąbrzeskim – GBP w Dębowej Łące – na zakup czytelniczych materiałów alternatywnych dla osób niepełnosprawnych.
 

Projekt INFRASTRUKTURA DLA BIBLIOTEK

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. Priorytet "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

W ramach priorytetu można starać się o dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek. W ramach projektu biblioteka wąbrzeska otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 mln. złotych na budoę nowego obiektu. Projekt realizowany jest od czerwca 2016 r.


Projekt DARMOWY DOSTĘP DO IBUK Libra

Biblioteka wykupiła dostęp do wybranych publikacji na platformie książek elektronicznych IBUK Libra. Wystarczy pobrać PIN w Wypożyczalni dla Dorosłych i korzystać bezpłatnie.

Instrukcja korzystania z serwisu IBUK:

  • po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl przejście do czytania odbywa się poprzez zakładkę „Publikacje, do których mam dostęp”,
  • aby na swoim komputerze domowym móc korzystać z zasobów IBUK Libra, do których dostęp wykupiła nasza Biblioteka, należy posiadać kod pin, który można uzyskać w Wypożyczalni dla Dorosłych,
  • uruchomienie programu jest niezależne od posiadanej przeglądarki internetowej i wymaga włączonej obsługi JavaScript i Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej,
  • każda z książek może być otwarta jednocześnie na pięciu komputerach w tym samym czasie.

 


 

Projekt wspierający osoby z dysfunkcją wzroku CZYTAK plus

 Biblioteka bierze udział w projekcie:
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące.
-Udostępniamy także około 1000 tytułów książek mówionych

 


Polona logo

POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce.

Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość. Każdego dnia zbiory POLONY powiększają się średnio o 2 000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Rocznie to ponad 17 milionów skanów. POLONA umożliwia użytkownikom tworzenie własnych kolekcji, pracę z aktywną warstwą tekstową (OCR), dodawanie notatek i zakładek do obiektów. Cyfrowa biblioteka wyposażona jest w zaawansowane wyszukiwanie oraz filtry do przeglądania zbiorów. W POLONIE znajdują się najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, takie jak Kronika Anonima zwanego Gallem, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina, rysunki Norwida i Witkacego.


 

Kampania społecmala ksiazka wielki czlowiek logozna „Mała książka - wielki człowiek”

przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymają wyjątkowe „wyprawki czytelnicze”.

Wierzymy, że „czytelnictwo” zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię.

Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. Czytając swojemu Maluszkowi, wpływasz na jego przyszłość i pomagasz mu osiągnąć sukces. Bądź blisko i czytaj dziecku już od urodzenia, bo mała książka to wielki człowiek!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.