Czytelnictwo

CZYTELNICTWO W ROKU 2020 r.:

Zamknięcie bibliotek od marca do maja 2020 roku, spowodowane pandemią COVID-19 całkowicie przeobraziło działalność naszej placówki. Wszystkie działania animacyjno-czytelnicze, kulturalne, informacyjne i edukacyjne organizowaliśmy w przestrzeni wirtualnej, tylko w niewielkiej części tzw. hybrydowej. Biblioteka była nieczynna
lub z ograniczonym dostępem dla czytelników przez
244 dni.

STAN KSIĘGOZBIORU
Książki i Czasopisma oprawne: 53 815
Zbiory specjalne: 2074

Przybyło
Książek: 1818 w tym z zakupu: 1512 / kwota zakupu: 19 100 (z budżetu organizatora) 9050,00 (z dotacji Ministerstwa Kultury)
Innych zbiorów: 79 w tym z zakupu: 35

Liczba tytułów czasopism: 22, w tym w prenumeracie: 18, za kwotę 4912,00 zł


LICENCJONOWANE ZBIORY ELEKTRONICZNE Z DOSTĘPEM ZDALNYM - LEGIMI
liczba sesji: 481
liczba pobranych dokumentów: 781

CZYTELNICY
Ogółem: 2222, w tym aktywnie wypożyczajacych: 1899
w tym osoby uczące się: 533
w tym osoby pracujące: 628
pozostali: 738

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW
Ogółem: 27 654

RODZAJ ZBIORÓW    OGÓŁEM         
 KSIĄŻKI  24451    
 CZASPOISMA 2367    
 ZBIORY SPECJALNE  836    


FORMY DZIAŁALNOŚCI

Liczba imprez ogółem : 117, w tym imprez wirtualnych: 58
Liczba godzin szkoleń i zajęć bibliotecznych: 23
Liczba uczestników imprez: 4051
Liczba odwiedzin w wypożyczalni: 14891

Liczba tzw. wyświetlenń postów/wydarzeń online: 40579
Liczba komentarzy na FB: ok.1800


FINANSE:
BUDŻET OGÓŁEM: 687.120 zł
w tym:
DOTACJA Ze starostwa powiatowego: 74.400 zł
Z MINISTERSTWA (ZAKUP NOWOŚCI): 9050 zł|
POZOSTAŁE: 27030 zł
w tym: PEFRON:1920 zł; Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń: 200 zł; Budżet Obywatelski (zakup 12 czytników): 6588; Budżet Obywatelski (zakup rolety na okno dachowe): 13448 zł; dary ksiażkowe; 4874 zł

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.