Czytelnictwo

CZYTELNICTWO W ROKU 2018 r.:

STAN KSIĘGOZBIORU
Książki: 50 733
Czasopisma oprawne: 551
Zbiory specjalne: 1825

Przybyło
Książek: 1845 w tym z zakupu: 1551 / kwota zakupu: 15 257zł (z budżetu organizatora) 7394,00 zł(z dotacji Ministerstwa Kultury)
Innych zbiorów: 9 w tym z zakupu: 6

Liczba tytułów czasopism: 21, w tym w prenumeracie: 17, za kwotę 3259,00 zł


LICENCJONOWANE ZBIORY ELEKTRONICZNE Z DOSTĘPEM ZDALNYM
książki elektroniczne: 1727
czasopisma elektroniczne: 220
KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTĘPNYCH ZDALNIE
liczba sesji: 170
liczba pobranych dokumentów: 1529
opłata za dostęp: 1846,00 zł

CZYTELNICY
Ogółem: 2397
w tym osoby uczące się: 795
w tym osoby pracujące: 794
pozostali: 808

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW
Ogółem: 37 489

RODZAJ ZBIORÓW    OGÓŁEM          NA ZEWNĄTRZ          NA MIEJSCU     
 KSIĄŻKI  34810  33041  556
 CZASPOISMA  1803 1523  486
 ZBIORY SPECJALNE  1277  1353 530


FORMY DZIAŁALNOŚCI
Liczba imprez ogółem: 160
Liczba uczestników imprez: 8195
Liczba godzin szkoleń i zajęć bibliotecznych: 163
Liczba uczestników szkoleń i zajęć bibliotecznych: 471

FINANSE:
BUDŻET OGÓŁEM: 579.202 ZŁ
w tym:
DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK: 492.700 ZŁ
Z POWIATU: 71 000 ZŁ
Z MINISTERSTWA (ZAKUP NOWOŚCI): 7394 ZŁ|
ŚRODKI WYPRACOWANE: 3962 ZŁ
POZOSTAŁE: 4146 ZŁ

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.